Start


Medische aansprakelijkheidsclaims zijn doorgaans zowel medisch als juridisch ingewikkelde zaken. Niet alleen voor de patiënt kan een aansprakelijkheidstraject (emotioneel) belastend zijn, maar dit kan het ook zijn voor de betrokken hulpverlener en zorginstelling.

Deskundigheid op medisch en juridisch terrein, zorgvuldigheid, transparantie, goede communicatie en snelheid zijn cruciaal bij de claimbehandeling.

Dat geldt ook voor de fase waarin nog geen claim is ingediend, maar er mogelijk wel een kan volgen. In die periode kan worden onderzocht en toegelicht hoe een medische situatie (juridisch) dient te worden geduid en of en zo ja welk traject het beste kan worden ingezet. Dit is van belang voor de patiënt, de betrokken hulpverlener en de zorginstelling.

Alle professionele instellingen en professionals kunnen met claims en klachten worden geconfronteerd. Dit is voor zorginstellingen en hulpverleners niet anders. Het is dan zaak om een klacht of claim op z’n merites te beoordelen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen, het medisch-juridisch kader en de menselijke maat.

Zorginstellingen, hulpverleners, verzekeraars en expertisebureaus zijn niet altijd volledig toegerust om met de hierboven genoemde situatie om te gaan. Van Stek Consultancy biedt hierin ondersteuning.Van Stek Consultancy | Tel.: 06-30605047 | e-mail: vanstekconsultancy@casema.nl | KvK: 27337516